Funktioner

Firmaplan.dk giver dig et komplet værktøj til ferie- og fraværsplanlægning. Nu behøver du ikke længere være afhængig af Excel ark som ikke er opdateret eller hvor man ikke ved hvilken udgave er den seneste.

Online

 

Ingen installation. Adgang Online 24 timer i døgnet

Systemet er tilgængeligt 24 timer i døgnet via Internet browser

Dermed kan registreringer også foregå hjemmefra eller via delt computer

Brugeroprettelse

 

Mulighed for at oprette brugere

Alle brugere får ved oprettelse tilsendt login-oplysninger og password til systemet

Afdelinger

 

Organiser dine brugere i afdelinger

Giver et nemmere overblik over afdelingens fravær

Mulighed for at tildele en eller flere fraværsansvarlige som godkender fravær

Brugerens egen side

 

Alle brugere får deres egen ferieplan

Hver bruger får tildelt deres egen adgang til FirmaPlan.dk som de kan tilgå via deres Internet browser

Mulighed for at ansøge ferie og fravær

Overblik over egen ansøgt, planlagt og afholdt ferie og fravær

Godkend og Afvis

 

Godkend / Afvis ferie og fravær for den enkelte bruger

Den som er udpeget som ansvarlig for afdelingen vil automatisk få besked via e-mail ved nye ferieanmodninger

Den ansvarlige vil nemt kunne godkende/afvise individuelle ferieønsker

Besked via e-mail

 

Besked via E-mail ved ansøgning og godkendelse

Ferieansvarlige får automatisk besked når en medarbejder ansøger om ferie og fravær

Brugere får automatisk besked når deres ferie godkendes eller afvises

Moduler

 

Modulstyring af brugerens muligheder

Den ferieansvarlige afgør hvilke muligheder den enkelte bruger skal have for registrering

Ferieregistrering og Fraværsregistrering

 

Registrer og ansøg Ferie

Her kan medarbejderen registrere og ansøge ferie

Sygdomsregistrering

 

Registrer Sygdom og Barn Syg

Her kan medarbejderen registrere egen sygdom og barn syg.

Administrator kan indstille om denne type fravær skal kunne registreres i afdelingen.

Ansøg fravær

 

Registrer og ansøg Kursus, Orlov, Barsel m.v.

Her kan medarbejderen registrere øvrigt fravær som eks. Kursus, Orlov, Barsel m.v.

Administrator kan indstille om denne type fravær skal kunne registreres i afdelingen.

Tidsregistrering og opgaveregistrering

 

Registrering af tid og opgaver

Her kan medarbejderen registrere tidsforbrug fordelt på opgaver for arbejdsdagen.

Administrator kan indstille om denne type fravær skal kunne registreres i afdelingen.

Avanceret rapportering

 

Avanceret rapportering for ferie og fravær

Se avancerede rapporter over afdelingers og medarbejderes ferie og rest ferie

Fordelt på afdelinger samt måneds- eller årsbasis

Udsrkivning af rapporter

 

Udskrivning af fraværsrapporter

Mulighed for at udskrive rapporter over ferie og fravær for de enkelte afdelinger

Versioner

+45 4230 9020
Mandag - Torsdag 
10:00 til 15:00
Fredag
10:00 til 14:00