Billeder

Her kan du se eksempler på skærmbilleder fra FirmaPlan.dk

Hovedkalender

Alle brugere får deres egen fraværskalender hvorfra de kan ansøge fravær samt holde overblik over deres eget fravær.

Ferieplanlægning - Hovedkalender 

Medarbejderen kan angive en note ved ansøgning

Når medarbejderen trykker send, modtager afdelingslederen en e-mail med informaion om det ansøgte fravær

Fraværsplanlægning - Note

Godkend / Afvis ansøgt fravær

Den fraværsansvarlige (afdelingsleder) kan se en samlet oversigt over ansøgt fravær og herfra godkende og afvise ansøgninger.

Fraværsplanlægning - Godkend

Ferierapport

Lederen kan se en samlet opgørelse over medarbejdernes ferie

Fraværsplanlægning - Ferierapport

Restferie

Lederen kan trække opgørelser som viser medarbejdernes samlede afholdte og planlagte ferie samt restferie.

Ferieplanlægning - Restferie

Fraværsliste

Lederen kan for hver måned se hvilke brugere der har planlagt fravær samt hvem der har godkendt det.

Ferieplanlægning - Alle brugere

Min fraværsliste (ferie, kursus osv.)

Medarbejderen kan ved godkendelse/afvisning straks se resultatet i hendes egen feriekalender og i listen over samlet fravær.

Fraværsplanlægning - Mit fravær

Tidsregistrering

Medarbejde kan registrere deres tidsforbrug pr. dag fordelt på udførte opgaver.

Tidsregistrering

Tidsrapporter

Lederen kan se medarbejdernes tidsregistreringer

Tidsregistrering - Tidsrapport

 

Versioner

+45 4230 9020
Mandag - Torsdag 
10:00 til 15:00
Fredag
10:00 til 14:00